FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सियारी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 12/21/2021 - 18:01 PDF icon १. आर्थिक ऐन २०७५.pdf
सियारी गाउँपालिका न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:42 PDF icon 10. nyayik samiti.pdf
सियारी गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:41 PDF icon 8. sahakari yen.pdf
सियारी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्न ) बनेको ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:41 PDF icon 9. rasakiye karyabidhi en.pdf
सियारी गाउँपालिका पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:40 PDF icon 7 purbadhar.pdf
सियारी गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:39 PDF icon 6 arthik karyabidhi.pdf
सियारी गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रबर्दन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:38 PDF icon 5. krishi.pdf
सियारी गाउँपालिका स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:32 PDF icon 4. sarsafai en.pdf
शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 17:32 PDF icon 3. sikshya en.pdf
बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 12/21/2021 - 05:59 PDF icon 2.pdf

Pages