FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
5बिपन्न परिवारका लागि सियारी आवास निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:43 PDF icon 5बिपन्न परिवारका लागि सियारी आवास निर्माण कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ .pdf
4 प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७७ ) .pdf ७७/७८ 11/08/2021 - 11:42 PDF icon 4 प्राबिधिक कर्मचारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ (पहिलो संसोधन २०७७ ) .pdf
3. संक्षिप्त बाताबरनिय अध्यन तथा प्रारम्भिक बाताबरनीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:41 PDF icon 3. संक्षिप्त बाताबरनिय अध्यन तथा प्रारम्भिक बाताबरनीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ .pdf
2. सार्बजनिक मठ मन्दिर (संचालन कार्यविधि ) नियमावली २०७७ ७७/७८ 11/08/2021 - 11:40 PDF icon 2. सार्बजनिक मठ मन्दिर (संचालन कार्यविधि ) नियमावली २०७७ .pdf
दरबन्दी मिलान सम्बन्धी कार्यविधि ७७/७८ 11/08/2021 - 11:39 PDF icon 1.दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०७७ .pdf
2.असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहात सम्बन्धी मापदण्ड ७६/७७ 11/08/2021 - 11:37 PDF icon असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग .pdf
सियारी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका भित्र संचालित सामुदायीक बिद्यालयहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:36 PDF icon सामुदायीक बिद्यालयहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ .pdf
नगर प्रहरी ऐन २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:31 PDF icon 3.सियारी गाउँपालिका नगर प्रहरी ऐन २०७६ .pdf
बिनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:30 PDF icon 2.सियारी गाउँपालिका बिनियोजन ऐन २०७६ .pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 11/08/2021 - 11:29 PDF icon 1सियारी गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ .pdf

Pages