FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सियारी गाउँपालिकाबाट राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिहरु ७६/७७ 10/23/2019 - 07:31
सियारी गाउँपालिकाबाट राजपत्रमा प्रकाशित ऐनहरु ७६/७७ 10/23/2019 - 07:25
सियारी गाउँपालिका आ.ब २०७४/७५ मा पारित नियमावली तथा निर्देशिका ७४/७५ 10/21/2019 - 11:17
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:18 PDF icon apangata.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:16 PDF icon upabhokta.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:15 PDF icon bipad.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:14 PDF icon karaarma.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:12 PDF icon aaaa.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:08 PDF icon aarthik ain.pdf
सियारी राजपत्र २०७५ मा प्रकाशित विभिन्न निर्देशिकाहरु ७५/७६ 08/23/2018 - 18:35 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४.pdf

Pages