FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:16 PDF icon upabhokta.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:15 PDF icon bipad.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:14 PDF icon karaarma.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:12 PDF icon aaaa.pdf
आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 10/14/2019 - 11:08 PDF icon aarthik ain.pdf
सियारी राजपत्र २०७५ मा प्रकाशित विभिन्न निर्देशिकाहरु ७५/७६ 08/23/2018 - 18:35 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४.pdf
सियारी राजपत्र २०७५ मा प्रकाशित विभिन्न ऐनहरु ७५/७६ 08/19/2018 - 12:15 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने विधेयक २०७५.pdf, PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
सियारी गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/17/2018 - 14:20 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
सियारी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/17/2018 - 14:18 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
भ्यागुते,चरचरे र खोरेत रोग नियन्त्र०ा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/08/2018 - 10:27 PDF icon सियारी गाउँपालिका भ्यागुते,चरचरे र खोरेत रोग नियन्त्र०ा कार्यक्रम २०७४.pdf

Pages