FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिनियोजन ऐन २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 11:26 PDF icon 2बिनियोजन ऐन २०७८ .pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 11/08/2021 - 11:26 PDF icon 1.आर्थिक ऐन २०७८ .pdf
आ.ब ७८/७९ मा प्रकाशित कार्यविधि तथा नियमावलीहरु ७८/७९ 11/01/2021 - 16:11 PDF icon 1.सियारी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 2.सियारी गाउँपालिकाको स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 3.सियारी गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिबेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 4.सियारी गाउँ पालिकाको होम स्टे संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 5.घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon 6.सियारी गाउँ पालिकाको आंशिक अपांगता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७८ .pdf
आ.ब २०७८/७९ मा प्रकाशित ऐनहरु ७८/७९ 11/01/2021 - 16:10 PDF icon 1.आर्थिक ऐन २०७८ .pdf, PDF icon 2बिनियोजन ऐन २०७८ .pdf
आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/17/2020 - 13:18 PDF icon aarthik ain.pdf
सियारी गाउँपालिकाबाट राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीहरू ७६/७७ 10/23/2019 - 07:33
सियारी गाउँपालिकाबाट राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिहरु ७६/७७ 10/23/2019 - 07:31
सियारी गाउँपालिकाबाट राजपत्रमा प्रकाशित ऐनहरु ७६/७७ 10/23/2019 - 07:25
सियारी गाउँपालिका आ.ब २०७४/७५ मा पारित नियमावली तथा निर्देशिका ७४/७५ 10/21/2019 - 11:17
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 10/14/2019 - 11:18 PDF icon apangata.pdf

Pages