FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सियारी गाउँपालिका ५०% प्रतिशत अनुदानमा संचालन हुने कार्यक्रम कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 06/07/2018 - 14:11 PDF icon सियारी गाउँपालिका ५०% प्रतिशत अनुदानमा संचालन हुने कार्यक्रम२०७४.pdf
सियारी गाउँपालिका शिक्षा नियमावली ७४/७५ 04/20/2018 - 12:15 PDF icon शिक्षा नियमावली.pdf
सियारी गाउँपालिकाद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित विभिन्न ऐन,कार्यविधि तथा नियमावलीहरु ७४/७५ 03/30/2018 - 14:04
सियारी गाउँकार्यपालिकाको नियमावली तथा कार्यविधिहरु ७४/७५ 02/07/2018 - 15:09 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon सियारी गाउँपालिका सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ३. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
सियारी गाउँकार्यपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 01/29/2018 - 15:49 PDF icon सियारी गाउँकार्यपालिकाको विनियोजन ऐन २०७४
सियारी गाउँकार्यपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/23/2018 - 23:11 PDF icon सियारी गाउँकार्यपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४

Pages