FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्रको प्राबिधिक प्रस्ताब सम्बन्धी सूचना

२०७८/७९ 10/19/2021 - 15:32

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७८/७९ 09/12/2021 - 09:26

म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

२०७८/७९ 08/15/2021 - 14:04

हाट बजार ठेकाको आशयपत्रको सूचना

२०७८/७९ 08/15/2021 - 13:56

बोल पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 08/08/2021 - 17:19

हाट बजार बैठकी कर सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/26/2021 - 22:00

४ " कपटी बोरको आशय पत्रको सूचना

७७/७८ 06/16/2021 - 18:31

सेनेटरी प्याडको आशय पत्र सम्बन्धमा

७७/७८ 06/16/2021 - 18:30

सेनेटरि प्याड खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 06/02/2021 - 08:22

४ " कपटी बोरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 05/20/2021 - 17:03 PDF icon siyari 4x16.pdf

Pages