FAQs Complain Problems

समाचार

सियारी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन

Read More

नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि ज्यूहरुलाई सपथ ग्रहण गराउदै गाउँपालिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे ज्यू

Read More

सियारी गाउँपालिका गाउँ वलकका जग्गा धनीलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्नु हुदै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नापी प्रमुख ज्युहरु । 

Read More

आ.व. २०८०/८१ को वाषिक नीति तथा कार्यक्रमको झलक

Read More

सारस

Read More

सारस अण्डा

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
Phone Number:
9857026688
उपाध्यक्ष
Phone Number:
9857011753
प्रवक्ता / वडाध्यक्ष
Phone Number:
9857015828

कर्मचारीहरु

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
फोन:
9857016119
अधिकृत (गुनासो सुन्ने अधिकारी )
फोन:
9847023185
अधिकृत (सूचना अधिकारी )
फोन:
9857011519

e Governance

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- ....
जिम्मेवार अधिकारीः- ..
सेवा दिने कार्यालयः- ...
सेवा शुल्कः- ..
आवश्यक कागजातहरुः-
 • लिखित रुपमा कार्यादेश दिइएको पत्रको प्रतिलिपि
 • अनुगमन समितिको प्रतिवेदन
 • रकम र योजना खुल्ने निवेदन
 • प्राविधिक स्टिमेट (लागत अनुमान)
 • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन (प्राविधिकबाट)
 • नापी किताब र योजना किताब
 • खर्चको सम्पूर्ण व्यहोरा देखिने बिल भरपाईहरु (रु. २० हजार माथिको बिलमा अनिवार्य भ्याट बिल हुनुपर्ने)
 • उपभोक्ता समितिको बैठकका निर्णयका प्रतिलिपिहरु र रकम भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रतिलिपि
 • योजनाको प्रष्ट देखिने फोटोहरु (योजना प्रारम्भ गर्नुअघिको अवस्था र योजना समापन पश्चातको अवस्था देखिने गरी)
 • आयोजनामा लागेको खर्च सार्वजनिक सुनुवाई गरेको प्रतिलिपि (सामाजिक परीक्षण, जनलेखा परीक्षण प्रतिवेदन)
 • सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश
 • ढुवानी गर्दा गाडीमार्फत गरेको भए सो गाडीको ब्लुबुक र सवारी चालकको लाइसेन्सको प्रतिलिपी
 • डोजर/स्काभेटर मार्फत काम गरेको भए डोजर प्रयोग गर्नुपर्नाको कारण सहित कार्यपालिकाको कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त पत्रका साथमा ब्लुबुक र चालकको लाइसेन्सको प्रतिलिपि
 • रु.१,००,०००।- (एक लाख) भन्दा बढी रकमको डोजर/स्काभेटर मार्फत काम गरेको भए कम्तिमा ३ वटा डोजर/स्काभेटरको कोटेशन मार्फत घटाघटको आधारमा छनौट गरेको  हुनुपर्नेछ ।

नोटः हस्तलिखित भरपाईलाई निरुत्साहित गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।

सेवा प्रकारः- ब्यबसाय
सेवा समयः- २० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- पशु सेवा शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सियारी गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. गाई,भैसी पालन दर्ताकी लागि न्यूनतम ५  माउ गाई,भैसी हुनुपर्ने 

२. गोठको व्यवस्था हुनुपर्ने 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि 

४. फोटो २ प्रति 

५. चेक लिस्ट अनुसार फर्म को निरीक्षण सिफारिस 

६. स्वच्छ खानेपानी को व्यवस्था भएको हुनुपर्ने 

७. फर्मेट  अनुसारको निबेदन  

(ख ) बाख्रा पालन फर्म दर्ताको लागि 

१. न्ययूनातम १५ माउ बाख्रा भएको हुनु पर्ने 

२. खोर को व्यवस्था भएको हुनु पर्ने 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि 

४. फोटो २ प्रति 

५. चेक लिस्ट अनुसार फर्म को निरीक्षण सिफारिस 

६. स्वच्छ खानेपानी को व्यवस्था भएको हुनुपर्ने 

७. फर्मेट  अनुसारको निबेदन  

(ग) बंगुरपालन फर्म दर्ताको लागि 

  १. न्यूनतम १५ माउ बाख्रा भएको हुनु पर्ने  छ / मासु को लागि पालन गरेको भय  न्यूनतम१५ पथ भएको हुनुपर्ने 

२. बस्न को लागि खोर को व्यवस्था हुनुपर्ने 

३. नागरिकताको प्रतिलिपि 

४. फोटो २ प्रति 

५. चेक लिस्ट अनुसार फर्म को निरीक्षण सिफारिस 

६. स्वच्छ खानेपानी को व्यवस्था भएको हुनुपर्ने 

 

७. फर्मेट  अनुसारको निबेदन  

(ग) कुखुरा पालन फर्म दर्ताको लागि 

१. कुखुरा पालन फर्म दर्ताको लागि  न्यूनतम  २०० कूखुरा हुनुपर्ने 

२. मुख्य सडक बाट १०० मिटर तथा गाउँको शाखा  सडक बाट ५० मिटर र बस्तिभन्दा बाहिर फर्म रहेको हुनुपर्छ 

३. सदियारको सर्जमिन मुचुल्का  

४. चल्ला  खरिद गरेको बिल 

५. भेटेनरी सर्टिफिकेट 

६. चेक लिस्ट अनुसार फर्म को निरीक्षण सिफारिस

७. कुखुराको लागि खोर को व्यवस्था  हुनु पर्ने 

८. नागरिकताको प्रतिलिपि 

९. फोटो २ प्रति 

सेवा प्रकारः- ब्यबसाय
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- कृषि शाखा ,प्रशासन
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका कार्यालय
सेवा शुल्कः- २१०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नागरिकताको फोटो कपी १ थान 

२. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस 

३. लालपुर्जाको फोटोकपी 

४. ठेक्का/ भाडा वा अन्यको हकमा मन्जुरिनामा / भाडा सम्झौता 

५. अन्य निकायमा दर्ता  भए सो.को प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- १) मालपोत वा भूमिकर न्यूनतम - १५ २) मालपोत वा भूमिकर न्यूनतम पश्चात - प्रति कट्ठा १०
आवश्यक कागजातहरुः-

लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

गत बर्षको कर बुझाएको रसिद 

Pages

जानकारी