FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

खानेपानी ह्याण्ड पाइप खरिद सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 11/10/2019 - 15:04

ह्युम पाईप खरिदको आशयपत्रको सूचना

७६/७७ 11/07/2019 - 15:08

बिधुत तार पोल खरिद सम्बन्धि आसयपत्रको सूचना

७६/७७ 11/07/2019 - 15:07

४ " कपटी बोर खरिदको आशयपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/07/2019 - 15:02

इलेक्ट्रोनिक्स सामन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 10/24/2019 - 10:55

दोस्रोपटक प्रकाशित खानेपानी सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 10/24/2019 - 08:10

गाउँपालिका अन्तर्गतका बिभिन्न सडक निर्माण सम्बन्धी इलेक्ट्रोनिक बिड आह्वान सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 20:24

ह्युम पाईप, बिधुत तारपोल तथा कपटी बोर खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 19:36

खानेपानी सामग्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 10/04/2019 - 19:34

हाटबजार वैठकी कर सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 06/23/2019 - 11:30

Pages