FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation of online Bids For (Contract Identification Number:-01/NCB/Work/SRM/2080-081) Construction of Black Topped Road at Harnaiya Chowk and Gansari School to Village Road.

८०/८१ 09/19/2023 - 10:21 PDF icon Invitation for Bids No IFB-01-SRM-2080-081, For Construction of Black Topped Road at Harnaiya Chowk and Gansari School to Village Road..pdf

आ.व. २०८०/०८१ का योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/13/2023 - 15:33 PDF icon आ.व. २०८०/०८१ का योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना।

श्री ठेकदार आकाश चौधरी सम्झौता गर्न आउनुहुन पुन : ताकेता गरिएको ठेक्का नं. SRM-01/080/081।

८०/८१ 08/15/2023 - 14:30 PDF icon श्री ठेकदार आकाश चौधरी सम्झौता गर्न आउनुहुन पुन ताकेता गरिएको ।.pdf

पूर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।

८०/८१ 08/10/2023 - 11:46 PDF icon पूर्व निर्मित भवन अभिलेखीकरण तथा नयाँ बन्ने घरको नक्सा पास सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।.pdf

माछा पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहानको १५ दिने सूचना (SRM-02-080-081)।

८०/८१ 08/06/2023 - 15:28 PDF icon माछा पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आवहानको १५ दिने सूचना (SRM-02-080-081)।.pdf

ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धि अन्तिम सूचना ।

८०/८१ 07/31/2023 - 10:08 PDF icon ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धि अन्तिम सूचना ।.pdf

SRM-02-080/81 (४ नं. वडा छपिया हाटबजार) र SRM-03-080/81 (५ नं. वडा बनघुसरी हाटबजार) को दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 07/19/2023 - 18:16 PDF icon दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।.pdf

हाटबजार बैठकी कर सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना ।

७९/८० 06/30/2023 - 15:17 PDF icon hatbazar.pdf

दानब नदि (छपिया) दयानगर घाटको नदिजन्य पदार्थको सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 06/20/2023 - 19:15 PDF icon दानब नदि (छपिया) दयानगर घाटको नदिजन्य पदार्थको सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।.pdf

construction of ward No. 4 office Building ठेक्का नं. 18/NCB/WORKS/SRM/2079-80 को ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९/८० 06/15/2023 - 17:15 PDF icon construction of ward No. 4 office Building को ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।.pdf

Pages