FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सियारी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ का लागि प्रस्तावित ९० करोड ७३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत।

८०/८१ 06/24/2024 - 14:02 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/21/2023 - 16:23 PDF icon सिलबन्दी लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम।

७९/८० 06/25/2023 - 18:36 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८००८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक बजेट तथा कार्याक्रम।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत नीति तथा कार्याक्रम।

७९/८० 06/24/2023 - 18:48 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सियारी गाउँपालिका रूपन्देहीको प्रस्तुत बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम।

७९/८० 06/24/2023 - 18:45 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०८०-०८१.pdf

मिति २०७९/२/११ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 05/30/2022 - 16:43 PDF icon मिति २०७९-०२-११ को सियारी गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf