FAQs Complain Problems

सियारी गाउँपालिका गाउँ वलकका जग्गा धनीलाई ‍जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्नु हुदै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नापी प्रमुख ज्युहरु । 

जन प्रतिनिधि