FAQs Complain Problems

समाचार

सबै प्रकारका अनलाईन सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको निवेदनमा सोहि दिन।
जिम्मेवार अधिकारी: 
जिम्मेवार शाखा प्रमुख, वडा अध्यक्ष , वडा सदस्य वा निजले तोकेको व्यक्ति
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

जन प्रतिनिधि