FAQs Complain Problems

शिलबन्दी दरभाउपत्र सच्चाइएको सम्बन्धमा

मिति २०७५/१०/२५ गते प्रकाशित  गाउँपालिकाको शिलबन्दी दरभाउ पत्र न. SRM - ६/२०७५/७६ को हकमा उत्पादक कम्पनी हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्चाइएको जानकारी गरिन्छ 

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि