FAQs Complain Problems

भूमि कर (मालपोत दर )

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
१) मालपोत वा भूमिकर न्यूनतम - १५ २) मालपोत वा भूमिकर न्यूनतम पश्चात - प्रति कट्ठा १०
आवश्यक कागजातहरु: 

लालपुर्जाको प्रतिलिपि 

गत बर्षको कर बुझाएको रसिद 

प्रक्रिया: 

वडा कार्यलयमा सम्पर्क गर्ने 

जन प्रतिनिधि